Proov numbrite kasutamine

Täna lõunalauas käisid seltsimehed välja paar väga head mõtet, mis aitaks praeguse võrdlemisi ebamugava Proov registreerimisnumbrite kasutamise palju paremaks ja ka riigi seisukohalt efektiivsemaks muuta.

 

Idee nr 1 - Elektrooniline sõidužurnaal

Tänased probleemid

1. Numbrite kasutamiseks tuleb iga auto kohta täita žurnaalis leht, millel näidatakse auto ning sõitja andmed, numbrite paigaldamise ja eelmaldamise aeg ning sõidumarsruut. Seda tuleb teha käsitsi ja pliiatsiga, mis tähendab autos kirjutades tihti loetamatut käekirja. Samuti on lahtrid mõnel pool liiga väikesed.

2. Žurnaali täitmise nõuete osas varieeruvad arusaamad iga kontrollija lõikes ja see põhjustab pahatihti eriarusaamu politseiniku ja auto kasutaja vahel.

3. Kõige ajakulukam on sellise asjade korralduse juures aga see, et iga sissekande kontrollimiseks peab politseinik sõiduki peatama ja veenduma, kas žurnaal on nõuetekohaselt täidetud või mitte. Politseinik ei näe oma sõidukist, kas auto sõidudokumendid on korras ja see põhjustab ühest küljest Proov numbrite vastu kõrgendatud tähelepanu, aga teisest küljest raiskab mõttetute kontrollidega niigi koormatud politseinike aega.

Võimalik lahendus

Eesti kui e-riik võiks vabalt teha süsteemi, kus numbrite kasutamiseks saaks sisestada ID-kaardi või mobiiltelefoni abil näiteks paberivaba ARK-i lehe või mõne muu kasutajaliidese kaudu planeeritavad sõidud elektroonilisse andmebaasi. Paberžurnaali poleks sisuliselt tarvis.

Kasu automüügiettevõttele

1. Elektroonilise süsteemi puhul on täidetavate väljade korrektse täitmise tagamine vähegi mõistliku programmeerimise korral väga lihtne. Sisestatud info on alati loetav ja ühene (ei sõideta kontrolli oodates pastakas käes ringi).

2. Etteantud lahtrid ja vormide sisestamisel valideerimine ei tekita võimalusi erinevateks tõlgendusteks ja vaidlusteks.

3. Žurnaal ei saa kunagi täis ja selle vahetamist ei pea ootama.

4. Elektrooniliselt etteantud lahtreid täita oleks palju mugavam ja kiirem.

Kasu riigile

1. Automaatne süsteem võimaldaks vähem ametnike aega kulutada žurnaalide vahetamisele, pikendamisele jms bürokraatiale.

2. Auto kasutamise andmed oleksid "e-politseiautos" ilma sõidukit peatamata kontrollitavad. Politseinikud ei pea kulutama aega korralike liiklejate kinnipidamiseks ja igaks juhuks andmete kontrolliks.

3. Elektroonilise süsteemi kasutamise tasustamine on võimalik lahendada täiesti automaatsena. Näiteks võib kehtestada tasu kas sõidukordadele (neid saaks ette osta) või seada sisse kuu- või aastatasu. Pangalingi kaudu tasumise korral saaks automüügiettevõtted ise süsteemis oma maksetega hakkama ja raha kogumine muutuks selle võrra efektiivsemaks.

4. Tõenäoliselt maksab praeguste žurnaalide trükkimine ka midagi. Selle kulu võib vabalt asendada it-lahenduse hooldusega, kuid kui lahendus osavasti mõne olemasoleva hoolduslepingu juurde pookida õnnestuks, oleks suure tõenäosusega elekroonilise süsteemi ülalpidamine oluliselt odavam.

5. Muudatuste tegemine nõuetes või kasutustingimustes oleks lihtsam, sest veebipõhise lahenduse korral tähendab süsteemi muutmine kohest iseeneslikku muutust kasutajate jaoks igal pool juba järgmisel kasutuskorral.

 

Idee nr 2 - Üks numbritepõhine kindlustus kogu aastaks 

Tänased probleemid

1. Kindlustuse tegemine igale autole selleks, et autoga proovisõitu võiks teha, on tõeliselt aeganõudev ja tavaliselt ei viitsi ükski klient selle järel oodata. Paremal juhul on automüügiettevõttel võimalik ise kindlustusagendina kindlustuspoliise sõlmida, kuid selle võimaluse puudumisel on proovisõidu jaoks kindlustuse sõlmimiseks lähima kindlustusagendi juurde sõitmine suisa naeruväärne.

2. Kindlustuse lõpetamine on tülikas ja see ununeb väga tihti.

3. Kindlustuspoliisi olemasolu konkreetsel kasutataval autol on suhteliselt keeruline kontrollida, mistõttu paljud Proov numbrite kasutajad sõidavad erinevate autodega ilma igasuguse kindlustuseta.

Võimalik lahendus

Üks Proov numbrite registreerimistunnistusega seotud kindlustus, mis kehtiks pidevalt sõltumata sellest, millist autot parasjagu nende numbritega kasutatakse. Kui see siduda elektroonilise kasutusinfo andmebaasiga (vt ka Idee 1), oleks kindlustuse kehtivus igale kasutatavale autole kerge vaevaga tagatud ning hõlpsasti infosüsteemi kaudu kontrollitav.

Kasu automüügiettevõttele

1. Kaoks vajadus iga kord sõidukit proovisõidule lubamiseks eraldi kindlustada ning sellele ebamõistlikult palju aega kulutada.

2. Sageli peab proovisõitu teha sooviv klient eraldi Proov numbrite kindlustuse eest raha välja käima. Kui numbrite kehtiv kindlustus oleks nagunii automüüjal olemas, ei oleks selleks põhjust.

3. Kindlustuse kehtivus oleks pidev ja seda poleks auto müümisel tarvis lõpetada. Samas saaks kindlustusseltsid Proov numbrite kindlustuspoliisi kehtivuse lõpu lähenedes sarnaselt tavalisele liikluskindlustusele õigeaegselt meeldetuletuse saata.

4. Puuduks motivatsioon ja vajadus püüda läbi ajada sõidukile "selleks üheks korraks" kindlustust tegemata.

Kasu riigile

1. Kindlustuspoliisi olemasolu igal Proov numbritega sõidukil oleks lihtsamini kontrollitav.

2. Kehtiva kindlustuseta sõidukite arv liikluses väheneks.

3. Kindlustuspoliisi maksumus võiks vabalt sisaldada mingis osas tasu selle eest, et riik ettevõtjasõbraliku süsteemi juurutada võtab.

Kasu kindlustusseltsidele

1. Kindlustuspoliisidelt laekuvad summad suureneksid, kuna Proov numbrite kasutamine ilma kindlustuseta muutuks keerulisemaks ja kindlustuse tegemata jätmiseks puuduks motivatsioon.

 

Eks arutelukohti nendes ideedes võib olla mitmeid, kuid ma ei näe põhjust, miks need ei peaks kõigile osapooltele kasulikud olema. Leiduks vaid tublisid lobitöö tegijaid, kes asja edasi ajada viitsiks.